Bestrijding van vogels

Last van vogels? Neem contact op met Accuraat Plaagdierenbestrijding.

Turkse tortelduif. Last van vogels?Het aantal verwilderde postduiven in Nederland neemt jaarlijks toe, en daarmee ook de overlast. Nu zou je zeggen: “dat is toch leuk een paar duifjes”, maar als het om aantallen gaat van soms wel 60 tot 80 duiven en soms nog wel meer, dan gaat de lol er toch wel af. En dan met name voor de bewoners in de directe omgeving van de duiven die dagelijks overlast hebben van de duiven die op hun balkon komen om te nestelen en met hun uitwerpselen alles bevuilen. Zo gaat het helaas vaker: wat door de één als leuk wordt ervaren is voor de ander een bron van ergernis.

Duiven zijn slimme dieren die snel leren. Als ze eenmaal weten waar wat te halen is, dan komen ze iedere dag weer terug. En wat begint als een leuke hobby, ontaard al snel tot een ware plaag voor de buurt. De drie duifjes worden er binnen enkele maanden soms wel 30 tot 50, want ze trekken elkaar aan. De overlast voor de omwonenden wordt dan zo groot dat het helaas noodzakelijk is om vangactie te starten en de duiven te laten inslapen. Dit laatste is helaas noodzaak omdat uitzetten niet is toegestaan vanwege de verspreiding van de vogelpest. Het heeft trouwens ook heel weinig zin om de dieren naar elders te brengen omdat de meesten verwilderde postduiven zijn, en dus vrij snel de plaats van herkomst weer terugvinden.

Houtduif. Last van vogels?

Er zijn drie soorten duiven in Nederland die je regelmaat kunt zien:

De Houtduif is een duif die weinig of geen overlast geeft en meer in parken en bossen nestelt. De Turkse Tortel is wel een soort die in meer woonwijken voortkomt, maar meestal in kleine aantallen en daardoor weinig of geen overlast geeft. Beide duivensoorten zijn in de Flora&Faunawet beschermd. Ze mogen dus niet gevangen worden. Wel is het mogelijk om weringmaatregelen te treffen om de overlast tegen te gaan.

Bel voor een afspraak of een offerte naar Accuraat Plaagdierenbestrijding op telefoonnummer 06-24972410.