Textielaantasters (motten en kevers) bestrijden

Last van textielaantasters (motten en/of kevers)? Neem contact op met Accuraat Plaagdierenbestrijding.

De motten

Kevers

Last van motten? Neem contact op met Accuraat Plaagdierenbestrijding.
Kleermot

Kleermot en Pelsmot

Van de motten is de kleermot de bekendste. Daarnaast heb je ook nog de pelsmot en de bruine huismot, ook wel zadenmot genoemd.

Voedsel en levenswijze
De kleermot en de pelsmot geven de voorkeur aan wol, maar leggen eventueel ook eitjes op bont, veren, tapijt en vilt. De larven leven in zelfgesponnen kokertjes, waar ze het gehele larvestadium in blijven, tot ze verpopt zijn. Meestal worden ze verspreidt via materialen en maar zelden via de vlucht van de motten zelf. In enkele gevallen komen ze door een vogel binnen.

Wering en bestrijding

  • Kleding regelmatig luchten en in de zon hangen.
  • Kledingstukken in afsluitbare zakken bewaren, zodat er geen motten bij kunnen komen. Wel de kleding van te voren wassen.
  • Aangetaste kleding behandelen: 4 dagen diepgevroren bij ± -20°C
  • Men kan kleding ook preventief laten behandelen door gespecialiseerde bedrijven en moth-proof laten maken.
  • Tapijten kan men wel met bestrijdingsmiddel behandelen.
  • Lege kasten en kisten te (laten) behandelen.

De bruine huismot

Deze mot wordt regelmatig in gebouwen aangetroffen en leeft van zowel plantaardig als dierlijk materiaal. Ze houden het meest van rustige en vochtige plaatsen.Om zich te verpoppen verplaatsen de larven zich soms over grote afstanden.
Ze kunnen schade toebrengen aan diverse soorten materialen zoals: kleden, matrassen, stoelen, gedroogde planten, graanproducten, enz.

Wering en bestrijding

  • Vochtige materialen verwijderen en de ruimte goed ventileren.
  • Eventueel tapijt behandelen met bestrijdingsmiddel.
  • Leeggekomen ruimte ook behandelen.
Last van tapijtkevers? Neem contact op met Accuraat Plaagdierenbestrijding.
Tapijtkever

Tapijtkevers en pelskever

Er zijn in ons land drie soorten Tapijtkevers: de gewone Tapijtkever, de Australische Tapijtkever en de Pelskever. Alle drie de soorten leven van producten van dierlijke origine.

De larven zijn goudbruine, behaarde rupsjes. De volwassen kevers van de tapijtkevers lijken qua vorm op kleine lieveheersbeestjes, maar zijn grijsbruin van kleur. De pelskever is wat langer van vorm en zwart van kleur met op ieder dekschild een witte vlek.

De schade aan vloerbedekking, kleding en opgezette dieren e.d. wordt alleen veroorzaakt door de larve. De volwassen kevers voeden zich met nectar en stuifmeel.

Wering en bestrijding

Het is belangrijk de bron te vinden waar de insecten vandaan komen. Zodra deze gevonden is, in zijn geheel verwijderen. Daarna plaats van de haard en de directe omgeving behandelen met een bestrijdingsmiddel met nawerking.

Omdat tapijtkevers ook voorkomen in vogelnesten, is het belangrijk om ook deze te verwijderen na het broedseizoen.

Aangetaste kleding kan men wassen of invriezen gedurende 4 dagen op -20°C.

Bij aantasting van het tapijt, deze behandelen met een bestrijdingsmiddel met lange nawerking. Spuitbussen hebben in dit geval geen enkel effect.