Vliegen bestrijden

Last van vliegen? Neem contact op met Accuraat Plaagdierenbestrijding.

Kamervliegen – Aasvliegen – Herfstvliegen – Rioolvliegen

Kamervliegen

Last van vliegen? Neem contact op met Accuraat Plaagdierenbestrijding.
Kamervlieg

Van alle vliegensoorten is de kamervlieg, ook wel huisvlieg genoemd, wel de bekendste soort. Vooral in de zomermaanden komt hij, tot vervelends toe, voor in bijna elke woning. Vaak hangend aan het plafond of rondvliegend om te kijken of er iets te eten is.

Kamervliegen zijn afvaleters en zijn door hun leef- en eetgewoonten overbrengers van allerlei bacteriën die ziekten kunnen veroorzaken bij mens en dier.

Wering en bestrijding
Afval, zowel binnen als buiten, niet open laten staan en regelmatig opruimen, want bij hoge temperaturen duurt de gehele ontwikkeling van ei tot vlieg soms maar één tot anderhalve week.

Om vliegen te weren zoveel mogelijk horren aanbrengen.

Om vliegen in huis te vangen kunnen plakstrips gebruikt worden of ook elektrische vliegenvangers. Voor buiten zijn er vliegenzakken met lokstof waar wel 20.000 tot 40.000 vliegen in gevangen kunnen worden.

Aasvliegen

Last van vliegen? Neem contact op met Accuraat Plaagdierenbestrijding.
Aasvlieg

In de zomer komen wel eens van die grote vliegen in de woning die luid zoemend zenuwachtig kriskras door het huis vliegen. Dit zijn bijna altijd aasvliegen die per ongeluk binnen terecht zijn gekomen. Aasvliegen zijn vliegen die, zoals de naam al aangeeft, op zoek zijn naar aas om hun eieren op te leggen. Dit moet dan aas in de vorm van vleesresten e.d. zijn, want de larven eten uitsluitend vlees.

Vliegen, en dan vooral hun larven, geven in de warme zomer vaak overlast als er vleesresten in de groene container gegooid zijn. Dan kan binnen drie dagen uw groene bak veranderen in één grote madenkluwen.

Op zich geen reden tot paniek. De bak achterin de tuin zetten en het deksel open, zal het probleem al grotendeels oplossen. Soms help wat zout op de rand van de bak om te voorkomen dat ze eruit kruipen. De vogels ontdekken de maden vrij snel en maken dankbaar gebruik van het voedselaanbod. Het bespuiten met chemische middelen is niet raadzaam, omdat dan ook uw gft verontreinigd wordt.

Herfstvliegen

Last van vliegen? Neem contact op met Accuraat Plaagdierenbestrijding.
Herfstvlieg

Juist als de gewone kamervlieg en de aasvlieg van het toneel verdwijnen, komt op mooie herfstdagen soms een andere vliegensoort ons lastig vallen. Dit zijn herfstvliegen, die soms massaal op zonnige dagen in september en oktober naar onze woningen komen. Deze herfstvliegen, die in de zomer in het gras leven, zoeken in het najaar een plaats waar ze kunnen overwinteren. Soms gaat het over duizenden vliegen die in de spouwmuur kruipen om vorstvrij te overwinteren. In de meeste gevallen is de overlast alleen op het moment van aanvliegen. Later, als ze rustig in de muur zitten, is de overlast vaak over. Soms wil het wel eens voorkomen dat ze per ongeluk binnen komen als er naden of kieren in het dakbeschot zitten. Vaak is dan het afkitten afdoende om de overlast weg te nemen. Wel is het zo dat, als de vliegen eenmaal een woning tot overwinteradres hebben gekozen, de kans groot is dat zij het jaar erop weer terug komen.

Er zijn drie soorten herfstvliegen; de herfstvlieg, de klustervlieg en de grasvlieg. De laatste soort zoekt eigenlijk alleen hoge gebouwen uit om te overwinteren, maar geeft wel de meeste overlast omdat ze veel kleiner zijn dan de andere twee soorten en vaak met tienduizenden, zo niet met honderdduizenden tegelijk, aan komen vliegen.

Het dichten van naden en kieren kan voor wat betreft de eerste twee soorten wel helpen, maar voor de grasvlieg die zo klein is als een fruitvlieg, is wering zo goed als onmogelijk.

Meestal duurt de overlast enkele dagen tot enkele weken. In sommige gevallen is het noodzakelijk om een bestrijding uit te voeren op een zolder of vliering, maar buiten heeft dit geen enkele zin en kan dit ook niet omdat er voor buiten geen besrijdingsmiddelen meer zijn toegelaten.

Rioolvliegen (Motmuggen)

Motmugje

Motmuggen, of soms ook wel motvliegen genoemd komen, als ze in huis wordenaangetroffen, meestal uit de kruipruimte. Vaak zitten ze in de hal of woonkamer op de muren en soms zitten ze buiten tegen de gevel aan. De aanwezigheid van motmuggen duidt in de meeste gevallen op een defect aan het rioolsysteem, want de larven ontwikkelen zich in rioolslib. Een onderzoek in de kruipruimte maakt meestal al gauw duidelijk waar het defect zit. Een loodgieter zal het defect snel kunnen verhelpen, maar zal het vliegenprobleem niet voor u oplossen. Motmuggen leggen namelijk hun eieren in het slib, dat door de lekkage onder de woning is gelopen. Als er veel slib onder de woning is gelopen dan zal, voor of na de reparatie, het slib weggezogen moeten worden. Vervolgens zal er een bestrijding uitgevoerd moeten worden om de vliegen en de larven te doden. Daarna zal, om herhaling van de overlast te voorkomen, het slib afgedekt moeten worden met een laag zand.