Links

EVM 
Dit exameninstituut is in 1999 in het leven geroepen is om de plaagdierbestrijder te examineren voor het wettelijk verplichte diploma "Bestrijdingstechnicus plaagdier- en houtrotverwekkende schimmels". Het instituut is gelicenceerd door het Ministerie VROM.

Het ministerie van LNV 

KAD 
Het KAD is het landelijke kenniscentrum op het gebied van dierplaagbeheersing en milieubescherming.

Bel voor een afspraak of een offerte naar Accuraat Plaagdierenbestrijding op telefoonnummer 06-24972410.