Links

EVM 
Dit exameninstituut is in 1999 in het leven geroepen is om de plaagdierbestrijder te examineren voor het wettelijk verplichte diploma “Bestrijdingstechnicus plaagdier- en houtrotverwekkende schimmels”. Het instituut is gelicenceerd door het Ministerie VROM.

Het ministerie van LNV 

KAD 
Het KAD is het landelijke kenniscentrum op het gebied van dierplaagbeheersing en milieubescherming.</p