Plaagdieren in het nieuws

De bruine rat

Last van ratten? Neem contact op met Accuraat Plaagdierenbestrijding

Ratten zijn alleseters en het moet al gek gaan willen ze hun kostje niet bij elkaar weten te vinden. Een weggegooide boterham of een half zakje chips; ze lusten het allemaal. Ze kunnen zich dan ook razendsnel aanpassen aan veranderende omstandigheden. Ratten leggen geen voorraden aan, maar leven van dag tot dag. Zodra het donker is komen ze uit hun holen en stropen de omgeving af op iets eetbaars. En dat kan van alles zijn van bessen tot appels maar ook voer dat voor de vogels is geplaatst, al dan niet op een plankje, want voor een stukje klimmen daar draaien ze hun poot niet voor om. Zodra er een constante voedselbron is graven ze holen waarin ze nesten van allerlei afvalmateriaal zoals papier en plastic maken. Hierin worden al vrij snel de eerste jongen geboren, soms wel 10 tot 15 jongen tegelijk.

De laatste tijd is de regelgeving op het gebied van de bestrijding van plaagdieren buiten veranderd. Het is namelijk niet meer toegestaan om bestrijdingsmiddelen in te gebruiken om bruine ratten of muizen te bestrijden. Het doel van de aangescherpte regelgeving is dat de Overheid het buitengebruik van bestrijdingsmiddelen tot een minimum wil beperken, dit om sterfte door vergiftiging naar andere dieren zoals marterachtigen en roofvogels te voorkomen.

De bedoeling van maatregelen is dat eerst de oorzaak van de plaag wordt weggenomen. Dat kan bijvoorbeeld een open composthoop achter in de tuin zijn, maar ook een konijnenhok of een kippenhok waar te grof gaas is gebruikt of waar geen bodem onder zit waardoor ze er onderdoor kunnen graven. Maar ook op plaatsen waar regelmatig eenden gevoerd worden zullen ratten zich vestigen, vooral als er wat ruigten en bosschages zijn in de buurt.

Hier enkele tips om overlast van ratten zoveel mogelijk te voorkomen:

  • Als u een konijnen- of kippenhok wilt maken in de tuin, maak het hok dan rondom dicht met fijnmazig gaas van max. 0,5 cm. Als u geen gaas aan de onderzijde wilt doen, graaf dan rondom gaas 70 cm. diep om het gehele hok, dus ook het nachtverblijf.
  • Voer alleen op de dag en zorg dat er ’s avonds geen voerresten meer zijn.
  • Voer geen brood e.d. wat niet volledig wordt opgegeten en ratten aantrekt.
  • Sla uw kippen- of konijnenvoer op in de schuur in goed afsluitbare bakken of blikken.
  • Als u vogels wilt voeren in de tuin, span dan een draad tussen twee schuren of bomen en hang daar het voer aan. Dus niet in een struik of aan de schutting want daar kunnen ratten makkelijk bij. Ook de traditionele voerhuisjes zijn erg makkelijk te beklimmen voor een rat.
  • Als u eenden wilt voeren doe dit dan op open stuk gras van minimaal 20 mtr. van dichte beplanting en ruigtes. Voer bruin brood, dat is (iets) beter voor de eenden en de kuikens.
  • Voer bij voorkeur in het water en vooral niet te veel, vaak bent u niet de enige die voert.
  • Houdt uw leefomgeving schoon en voorkom rommelhoekjes waaronder ratten zich kunnen verschuilen. Dus ook geen afval of bouwmaterialen achter uw tuin in het plantsoen gooien wat nu op veel plaatsen helaas gebeurt.

Indien u ratten ziet bij uw woning of bij uw bedrijf meldt dit aan bij uw gemeente. De bestrijding van ratten en muizen is grati,s mits adviezen ter voorkomen van de overlast worden opgevolgd.

Dus bent u van plan om een konijnen of kippenverblijf te maken of plaatsen vraagt dan gratis advies.