De beverrat en muskusrat bestrijden

Last van de bever- of muskusrat? Neem contact op met Accuraat Plaagdierenbestrijding.

De Muskusrat is inmiddels geen onbekende meer in ons land. Maar sinds een paar jaar is er nog een nieuwe rattensoort bij gekomen, n.l. de Beverrat.

Last van muskusratten? Accuraat helpt u bij het bestrijden van muskusratten.
Muskusrat

De Muskusrat en de Beverrat zijn beide dieren, ook wel exoten genoemd, die van oorsprong niet ons land voorkomen.

De Muskusrat komt uit Noord-Amerika en de Beverrat uit Zuid-Amerika. Zowel de Muskusrat als de Beverrat zijn in de Muskusratvorige eeuw naar Europa geïmporteerd voor de bonthandel, maar toen deze instortte werden ze losgelaten.

De Muskusrat heeft zich inmiddels goed aangepast aan zijn nieuwe leefgebied en heeft zich, met uitzondering van de Waddeneilanden, over heel Nederland verspreid.

De Beverrat heeft het wat moeilijker om zich aan te passen, omdat hij oorspronkelijk een warmer klimaat gewend is en in een strenge winter wordt de populatie van de Beverratten dan ook vaak fors uitgedund. Echter, door de zachte winters van de laatste jaren, heeft de Beverrat toch kans gezien om zich te verspreiden. Zelfs zo goed dat er al speciale vangers zijn aangesteld om alleen de Beverratten te vangen.

Last van beverratten? Accuraat helpt u bij het bestrijden van beverratten.
Beverrat

De Beverrat is een stuk groter dan de Muskusrat en een volwassen mannetje kan wel tussen de 8 en 10 kilo wegen. De reden dat ze gevangen moeten worden, heeft te maken met het feit dat de dieren hun holen in oevers en waterkeringen graven, waardoor er verzakkingen optreden. In tegenstelling tot de Muskusrat, maken Beverratten hun ingang van hun hol niet onder water, maar boven water. Beverratten worden niet vaak gezien en leven in dichte rietvelden langs de grote rivieren, waar ze niet de kans lopen om gezien te worden. De Muskusrat woont soms zelfs midden in de stad, in parken en tuinen.Muskusrat

De ingang van het hol van de Muskusrat ligt onder de waterspiegel, zodat roofdieren er niet bij kunnen komen. Het gangenstelsels is soms wel 7 meter lang, en bevat opslagruimten om voedselvoorraden op te slaan, en ook kraamkamers. Ze krijgen gemiddeld per jaar 3 tot 4 nesten van 5 tot 7 jongen per worp.