Marterachtigen bestrijden

Last van bijvoorbeeld een wezel of bunzing? Neem contact op met Accuraat Plaagdierenbestrijding.

Last van een marter? Accuraat helpt u bij het bestrijden van marterachtigen.
Steenmarter

In ons land komen zes soorten marterachtigen voor, n.l. de wezel, de hermelijn, de bunzing, de boommarter, de steenmarter en de das. Van deze zes soorten zijn de wezel, de hermelijn en de bunzing de meest voorkomende soorten.

De wezel is de kleinste soort van de zes marterachtigen en is, samen met de bunzing, de meest algemene soort die in ons land voorkomt. De Das is de grootste soort en komt het minst voor. Alle soorten zijn beschermd in de Flora&Faunawet. Dit betekent dat, behalve het dier zelf, ook zijn omgeving en nestplaats niet vernield, of zelfs verstoord mogen worden.

Van de zes soorten zijn de steenmarter en de bunzing de twee soorten die het dichtst bij de mens wonen.

De steenmarter verblijft soms zelfs in of onder het huis (zelfs in de stad). Het is dan ook tevens de soort die het meeste overlast veroorzaakt, vanwege stank en geluidsoverlast in huis, maar ook vanwege zijn vervelende eigenschap om bij auto’s vernielingen aan te richten; zoals het kapot vreten van leidingen en rubbers.

Last van een wezel? Accuraat helpt u bij het bestrijden van marterachtigen.
Wezel

Omdat ze volledig beschermd zijn en dus niet gevangen of gedood mogen worden, levert dit in de praktijk nog al eens conflictsituaties op met bewoners of eigenaren van auto’s.

Marterachtigen hebben een territorium dat ze tegen indringers verdedigen. En binnen het territorium hebben ze meerdere verblijfsplaatsen, zodat ze regelmatig verhuizen en de eventuele overlast vaak maar tijdelijk is.